V prvom rade rodina

Team Slávia Akadémia

Náš program nie je len perfektnou športovou prípravou. My sme Slávia Family. Nezáleží na úspechu jednotlivca, hokej je tímový šport, a preto základom nášho programu je rodina. Naším cieľom je vychovať generácie mladých, inteligentných, ušľachtilých, fyzicky aj psychicky zdravých a úspešných ľudí, stojacich na ideáloch a hodnotách našej spoločnosti.

ZOZNAM TRÉNINGOV PRE ZŠ

NÁJDEŠ   TU 

1.- 2. ročník základných škôl

3 x v týždni tréning na ľade (pondelok až piatok) s kvalifikovanými trénermi

doprovod zo ZŠ Lesnícka do PSK Arény

1 x tréning v telocvični (fyzioterapia, kondičná príprava, pohybové hry, základy gymnastiky)

tréningy 10 mesiacov v roku

prepožičanie kompletnej hokejovej výstroje (okrem korčúľ a prilby – zabezpečí rodič) na celý školský rok

pitný režim počas tréningov  (minerálna voda Drobček – sponzor- minerálne vody a.s.)

nové šatne s možnosťou ponechania výstroje v šatni

zľavy v hokejovom obchode Robo Cop – hockey shop

zľavy na letné hokejové kempy organizované HA Sláviou  Prešov

 
Členský poplatok 30 €/ os


50% zľava za súrodenca

50% zľava rodina v hmotnej núdzi

Vhodné pre dievčatá a chlapcov so zameraním pre všetky ľadové športy.

Informácie pre rodičov

členov Hokejovej akadémie Slávia Prešov
Do šatne je nutné priniesť :​
 
 • Termoprádlo ( ribano )

 • Teplé ponožky

 • Hokejovú fľašu

 • Hygienické potreby (uterák , šampón , šľapky)

Fyzioterapia:

 • Fyzioterapia v Ľuboticiach prebieha každý druhý štvrtok od 13:30 – 14:15 v malej telocvični ZŠ Ľubotice. 

 • ZŠ Lesnícka má fyzioterapiu každý týždeň v stredu od 13:45 – 14:30 v telocvični školy. 

 • Nakoľko na ZŠ Šrobárová a ZŠ Májové Námestie telocvičňu k dispozícii nemáme, môžu sa deti na fyzioterapii zúčastniť na ZŠ Lesnícka a ZŠ Ľubotice.

K registrácii je nutné odovzdať:

 • Overenú fotokópiu rodného listu

 • Foto 2,5 x 3,5 cm, možnosť poslať elektronicky- mailová adresa: 

 • Vypísaný formulár

 • Vzdelávací poukaz

Informácia k platbe:

 • Členský poplatok je potrebné uhradiť  k poslednému dňu predošlého mesiaca

 • Prvá platba za mesiac september a október: do 30.09.2017 ( 15€ + 30€)

 • September: 15€

 • Október až  jún: 30€

 • Na bankový účet HA Slávia Prešov

Číslo účtu : SK 84 7500 0000 0040 2406 8948

Variabilný symbol: mesiac, za ktorý sa platba uhrádza

Poznámka:  meno dieťaťa (Hokejový krúžok)