fbpx
PRIHLÁŠKA 2023
7. ročník denného hokejového kempu HA Slávia Prešov

Kemp je určený pre dievčatá aj chlapcov od 5 do 14 rokov pre začiatočníkov aj pokročilých. 
Hráči budú rozdelení do skupín podľa veku a výkonnosti. Počet účastníkov je obmedzený.

TERMÍNY

1.TERMÍN

OD 3.7.2023 DO 7.7.2023

Plne obsadené

2.TERMÍN

OD 10.7.2023 DO 14.7.2023

Plne obsadené

3.TERMÍN

OD 17.7.2023 DO 21.7.2023

4.TERMÍN

OD 24.7.2023 DO 28.7.2023

Cena kempu zahŕňa

Miesto konania

Zimný štadión PWG aréna, Pavla Horova 33 , 080 01 Prešov

Program tréningového dňa

Pondelok, Streda, Piatok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)
 • 08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)
 1. 09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

 2. 10:30 –  11:00  Desiata

 3. 11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

 4. 12:30 –  13:30  Obed ( teplá strava)

 5. 14:00 –  14:30  Aktívny oddych (strečing)

 6. 14:30 –  15:30  Tréning na ľade

 7. 16:00 –  16:30  Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

Program tréningového dňa

Utorok, Štvrtok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)

  08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)

  09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

  10:30 – 11:00   Desiata

  11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

  12:30 – 13:30   Obed

  14:00 – 16:00   Výlet (Utorok – Opálové Bane , Štvrtok – ZOO Košice)

  16:00 – 16:30   Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

   

CENA

CENA KEMPU: 310€ / osoba / 5 dní

SÚRODENECKÁ CENA: 310€ + 290€ / 5 dní

2 Termíny pre 1 dieťa: 580€ / osoba / 10 dní

SLÁVISTA CENA KEMPU: 290€ / osoba / 5 dní

SÚRODENCI SLÁVISTI: 290€ + 270€ / 5 dní

2 Termíny pre 1 dieťa (SLÁVISTA): 540€/ osoba / 10 dní

PLATBA

 Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp 50% z celkovej sumy do 10 kalendárnych dní odo dňa registrácie. Zvyšná suma musí byť uhradená najneskôr 5 dní pred začatím kempu. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.slaviapresov.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. Odoslaním prihlášky súhlasíte so všeobecne zmluvnými podmienkami.

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.

Účet: SK84 7500 0000 0040 2406 8948

Variabilný symbol: Termín kempu, napr. (1. alebo 372023)

Poznámka: Meno dieťaťa

Bližšie informácie na emailovej adrese: haslaviapresov@gmail.com

Poznámka

Je potrebné so sebou doniesť:

– kópiu karty poistenca

– hokejovú výstroj – nie je nutná 

– športové oblečenie a obuv do telocvične

– 2 x suché prádlo (ribano, termoprádlo, ponožky)


Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

Galéria kempu

V kempe čaká deti veľa zábavy nielen na ľade. Máme pre deti pripravené množstvo zážitkov a výletov do ZOO Košice a návštevu Opálových baní.
7. ROČNÍK

LETNÝ DENNÝ KEMP 2023

Po odoslaní prihlášky sa Vám zobrazí potvrdzujúca stránka na ktorej sú zverejnené pokyny k platbe.

Vyber jednu z možností
Uveďte názov materského klubu, alebo neregistrovaný
• Týmto sa zaručujeme, že naše dieťa je spôsobilé po zdravotnej, mentálnej a fyzickej stránke zúčastniť sa hokejového kempu, sme si vedomí jeho zdravotného stavu a o všetkých zdravotných problémoch sme informovali organizátorov hokejového kempu. • Účastník kempu alebo zákonný zástupca účastníka súhlasia zo zverejnením fotografií alebo video záberov z aktivít v kempe na stránke www.pwgarena.sk, alebo na facebookovej stránke. Zároveň súhlasia s uvedením fotografií alebo záberov v propagačných materiáloch organizátora kempu. Jedná sa o situácie, kde sú osobne prítomní účastníci kempu. • Vyhlasujem, že moje dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenia ( karanténu , zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Nie je mi známe , že by dieťa , jeho rodičia alebo iné osoby , ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie ( napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene , zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami). Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia , najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odoslaním formulára súhlasíte so všeobecno zmluvnými podmienkami