fbpx
PRIHLÁŠKA 2024
8. ročník denného hokejového kempu HA Slávia Prešov

Kemp je určený pre dievčatá aj chlapcov od 5 do 14 rokov pre začiatočníkov aj pokročilých. 
Hráči budú rozdelení do skupín podľa veku a výkonnosti. Počet účastníkov je obmedzený.

TERMÍNY

1.TERMÍN

OD 01.07.2024 DO 05.07.2024

 

2.TERMÍN

OD 08.07.2024 DO 12.07.2024

3.TERMÍN

OD 15.07.2024 DO 19.07.2024

4.TERMÍN

OD 22.07.2024 DO 26.07.2024

5.TERMÍN

OD 29.07.2024 DO 02.08.2024

Cena kempu zahŕňa

Miesto konania

Zimný štadión PWG aréna, Pavla Horova 33 , 080 01 Prešov

Program tréningového dňa

Pondelok, Streda, Piatok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)
 • 08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)
 1. 09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

 2. 10:30 –  11:00  Desiata

 3. 11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

 4. 12:30 –  13:30  Obed ( teplá strava)

 5. 14:00 –  14:30  Aktívny oddych (strečing)

 6. 14:30 –  15:30  Tréning na ľade

 7. 16:00 –  16:30  Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

Program tréningového dňa

Utorok, Štvrtok
 • 07:00 – 08:00  Príchod (rodičia privedú dieťa na miesto konania kempu)

  08:00 – 08:30  Rozcvička (šprinty, rozvoj rýchlych svalových vlákien)

  09:00 – 10:00  Tréning na ľade (rozvoj hernej činnosti jednotlivca)

  10:30 – 11:00   Desiata

  11:00 –  12:00  Telocvičňa (suchý tréning)

  12:30 – 13:30   Obed

  14:00 – 16:00   Výlet (Utorok – Opálové Bane , Štvrtok – ZOO Košice)

  16:00 – 16:30   Odchod (rodičia si prídu v tomto čase po svoje deti)

   

CENA

CENA KEMPU: 310€ / osoba / 5 dní

SÚRODENECKÁ CENA: 310€ + 290€ / 5 dní

2 Termíny pre 1 dieťa: 580€ / osoba / 10 dní

SLÁVISTA CENA KEMPU: 290€ / osoba / 5 dní

SÚRODENCI SLÁVISTI: 290€ + 270€ / 5 dní

2 Termíny pre 1 dieťa (SLÁVISTA): 540€/ osoba / 10 dní

PLATBA

 Po odoslaní prihlášky je nutné uhradiť zálohu za kemp 50% z celkovej sumy do 10 kalendárnych dní odo dňa registrácie. Zvyšná suma musí byť uhradená najneskôr 5 dní pred začatím kempu. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 10 pracovných dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.slaviapresov.sk, rezervácia sa ruší a miesto je odstúpené inému záujemcovi. Odoslaním prihlášky súhlasíte so všeobecne zmluvnými podmienkami.

Bankové spojenie

Československá obchodná banka, a.s.

Účet: SK84 7500 0000 0040 2406 8948

Variabilný symbol: Termín kempu, napr. (1. alebo 152024)

Poznámka: Meno dieťaťa

Bližšie informácie na emailovej adrese: haslaviapresov@gmail.com

Poznámka

Je potrebné so sebou doniesť:

– kópiu karty poistenca

– hokejovú výstroj – nie je nutná 

– športové oblečenie a obuv do telocvične

– 2 x suché prádlo (ribano, termoprádlo, ponožky)


Nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ zariadenia.

Galéria kempu

V kempe čaká deti veľa zábavy nielen na ľade. Máme pre deti pripravené množstvo zážitkov a výletov do ZOO Košice a návštevu Opálových baní.
8. ROČNÍK

LETNÝ DENNÝ KEMP 2024

Po odoslaní prihlášky sa Vám zobrazí potvrdzujúca stránka na ktorej sú zverejnené pokyny k platbe.