fbpx
Výber hráčov v školskom roku 2019/2020

Skvelá správa pre kadetov, Hokejovú akadémiu Slávia Prešov a Slovenský hokej!

PSK Akadémia

ŠTUDUJ A HRAJ HOKEJ!

Po úspešnej sezóne 2018/19 dorastu HOKEJOVEJ AKADÉMIE SLÁVIA PREŠOV, plánujeme prijať nových talentovaných hokejistov a zúčastniť sa s nimi novej sezóny 2019/2020.
Výber hráčov sa bude konať 6. apríla 2019 v PSK Aréne Prešov.
Hráči, ktorí uspejú budu prijatí po dohode s materským klubom do HA Slávia Prešov.Prijímať budeme budúcich druhákov do gymnázia šport na ulici Ľudmily Podjavorinskej a prvákov, ktorí môžu navštevovať ktorúkoľvek strednú školu v Prešove.

PSK Akadémia

Možnosti prestupu

So súhlasom materského klubu na obdobie stredoškolského štúdia (4 rokov) bez vyplácania „výchovného“. Po ukončení štúdia hráč sa automaticky stáva hráčom svojho pôvodného materského klubu (predjednané s hokejovými klubmi HK Poprad a HK mládež Michalovce).

So súhlasom materského klubu s vyplatením výchovného pri najnadanejších hráčoch Hokejovou akadémiou. Po ukončení štúdia hráč ostáva registrovaným hráčom HA Slávie Prešov (predjednané s HC Košice).

Bez súhlasu materského klubu s vyplatením výchovného 1500 € rodičom. Po ukončení štúdia hráč ostáva registrovaným hráčom HA Slávie Prešov.

PSK Akadémia

Podmienky prijatia

Úspešne absolvovanie pohybových testov na ľade dňa 6.4.2019.

Úspešní uchádzači musia odoslať prihlášky na pohybové testy najneskôr do dňa prijímacích skúšok.

Uchádzači musia doručiť prihlášky na talentové skúšky

na emailovú adresu haslaviaprešov@gmail.com

Členovia prijímacej komisie

Mgr. Ján Kentoš  (Predseda klubu)
Mgr. Rudolf Homza  (Šéf-tréner)
Róbert Čop

TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY

Žiaci budú vykonávať talentové skúšky dňa 6.apríla 2019  o 13:25.

Test všeobecnej pohybovej výkonnosti

Plánovaný počet žiakov do I. a II. ročníka: 10

Miesto konania: PSK Aréna, Pavla Horova 33, 080 01 Prešov

Príchod hráčov o 12:30 hod. do PSK Arény

HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

13:25-15:35 výkonnostný test

Test špeciálnej pohybovej výkonnosti na ľade

4.1. Korčuľovanie vpred na 40 m so zmenami smeru

štart z polovysokého hokejového posedu na znamenie trénera

hráč musí obidvoma nohami prekročiť pomyselnú čiaru medzi stojanmi

zmeny smeru vykonávame tvárou do tej istej strany smerom k trénerovi

Meriame dosiahnutý čas hráča

4.2. Korčuľovanie vzad na 40 m so zmenami smeru

štart z polovysokého hokejového posedu na znamenie trénera

hráč musí obidvoma nohami prekročiť pomyselnú čiaru medzi stojanmi

zmeny smeru vykonávame tvárou do tej istej strany smerom k trénerovi

Meriame dosiahnutý čas hráča

4.3. Korčuľovanie vpred so zmenami smeru bez puku

hráč štartuje z ľahu na bruchu (hlava na štartovacej čiare) bez puku na znamenie trénera korčuľuje vjazde vpred okolo stojanov a končí za cieľovou čiarou

ak zhodí ktorýkoľvek stojan, pokus je neplatný

Meriame čas, za ktorý prekorčuľuje vzdialenosť medzi štartovou a cieľovou čiarou

4.4. Korčuľovanie vpred so zmenami smeru s pukom

hráč štartuje v stoji s pukom na znamenie trénera korčuľuje vjazde vpred okolo stojanov a končí za cieľovou čiarou

ak zhodí ktorýkoľvek stojan, pokus je neplatný

Meriame čas, za ktorý prekorčuľuje vzdialenosť medzi štartovou a cieľovou čiarou

Na Slovensku je to prvá hokejová akadémia, ktorá ponúka talentovaným hokejistom

INFORMÁCIE PRE BUDÚCICH PRVÁKOV A DRUHÁKOV

Na koľko ministerstvo školstva zrušilo v tomto roku športové gymnázium Ľudmily Podjavorinskej ,môžu nadaní hokejisti študovať na ktorejkoľvek škole v PO

Odporúčame:

  • GJAR, Mudroňová 20, Prešov
  • SPŠ Stavebná Plzenská 10, Prešov
  • Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej 22 Prešov.(Odbory- grafik digitálnych médií, mechanik strojov a zariadení,gymnázium šport,mechanik počítačových sieti,programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač, mechanik mechatronik) 

Tréningy budú prebiehať každý deň ráno od 7:00-9:00 hod. 
Hokejová Akadémia Slávia Prešov zabezpečuje odvoz do školy na vyučovanie.
Poobedňajšie tréningy prebiehajú po ukončení vyučovania.

Členský mesačný poplatok Hokejovej akadémie Slávia Prešov bude 100 € .
Za tento poplatok môžu využívať všetky výhody Hokejovej Akadémie Slávia Prešov.
Študent si hradí ubytovanie a stravu.
Cena ubytovania v Súkromnom školskom internáte „SŠI“ vrátane víkendov 
je 38 € /mesačne a celodenná strava 2,80 € /deň.

Študentom a členom Hokejovej

akadémie poskytujeme

  • kompletnú hokejovú výstroj (vrátane korčúľ, hokejok)
  • dvojfázové tréningy na ľade počas celého školského roka (10 mesiacov)
  • pitný režim počas tréningov
  • úrazové poistenie na zahraničných turnajoch
  • lekársky dohľad
  • doprava do školy

Členský poplatok pre študentov a členov Hokejovej akadémie Slávie Prešov je 100 € mesačne (bez ubytovania a stravy).

Talentové skúšky sú 6. apríla 2019 v PSK Aréna, Prešov.